Kritik mot Vattendirektivet i EU

När 27 länder samlas i Milano denna vecka för att diskutera framtidens vattenförsörjning framför Sverige kritik mot delar av EU:s vattendirektiv. Branschorganisationen Svenskt Vatten vill att vattenfrågorna integreras i fler politikområden.

– Det är viktigt att vattenfrågorna kopplas ihop med andra politikområden för att kunna nå resultat. Vatten är inte ett isolerat område, miljöfrågor går över gränser på flera sätt. För att till exempel få bättre vattenkvalitet i Sverige måste delar av kemikaliepolitiken också förbättras, säger Anna Linusson på plats i Milano.

Den här veckan har den europeiska lobbyorganisationen EurEau möte i Milano. I fokus är EU-kommissionens översyn av ramdirektivet för vatten. Arbetet ska vara klart senast 2019. Översynen är viktig av flera skäl, inte minst för att vi nu vet att bara hälften av Europas vatten är av god kvalitet, trots att vattendirektivet varit på plats i 15 år.

Fakta Eureau
Europeisk vattentjänstsorganisationen EUREAU har 400 miljoner kunder som samlar i stort alla EU:s nationella föreningar för allmän vattenförsörjning och avlopp. Läs mer

 

Hämtat från pressmeddelande av Svenskt Vatten 2015-10-07