Vatten i planeringen – Referat från Föreningen Vattens seminarium den 17-18 oktober

Hur anpassar vi va-systemen när städerna växer och förtätas? 

Föreningen Vatten är ideell och opolitisk förening med medlemmar som kommer från alla led inom va-området. Den 17-18 september 2017 bjöd föreningen in till ett seminarium om hur våra va-system ska hinna med att anpassas i takt med att städerna fortsätter att växa och förtätas. Målet med seminariet var att med hjälp av erfarenhetsåterföring visa på vikten av planering för att undvika dyra kompensationsåtgärder i framtiden.

Dagarna innehöll en rad intressanta föreläsningar från både privata och kommunala aktörer. Seminariet toppades med ett studiebesök i Norra Djurgårdsstaden där exempel på bra och mindre bra fungerande dagvattenlösningar förevisades. VA-guidens redaktör Vilhelm Feltelius sammanfattar ett antal av seminariets föreläsningar och återger även några personliga reflektioner från sitt deltagande. Du kan även ladda ner och ta del av samtliga föreläsares PowerPoint-presentationer här nedan.

Detta inlägg är en reflektion från VA-guiden som är oberoende och agerar inte i någon myndighets, intresseorganisations eller företags intresse.
 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.