Anna Pettersson Skog ny expert på VA-guiden inom dagvatten!

VA-guiden är mycket glada att kunna välkomna Anna Pettersson Skog, Sweco Environment, till VA-guidens expertpanel! VA-guiden ställde några frågor till Anna för att ta reda på mer om hennes arbete.

Anna jobbar till vardags som miljökonsult med frågor som rör bland annat dimensionering av växtbäddar och mark- och dagvattenutredningar. Hon är också en av föreläsarna på VA-guidens utbildning Dimensionering och utformning av dagvattenanläggningar på bjälklag.

Vilka dagvattenrelaterade frågor kan VA-guidens medlemmar ställa till dig?

– Det kan vara frågor som rör utformning och dimensionering av växtbäddar t.ex. vilka förhållanden som krävs för att vegetationen i en anläggning ska klara sig och må bra.

Medverkar du i några spännande dagvattenprojekt just nu?

– Vi har nyligen blivit beviljade medel för att fortsätta det Vinnova-finansierade projektet Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna anläggningar/tak på betongbjälklag med nolltolerans mot läckage. Förra gången tog vi fram en handbok om gröna tak som är tänkt att fungera stöd vid projektering av gröna anläggningar och tak. Denna gång ska vi försöka ta fram standarder för gröna tak och bland annat titta på brandsäkerhet. Vi kommer också att testa vilka gröna tak lockar till sig fåglar i ett demonstrationsprojekt vid Arlanda.

Ett av dina expertområden är ju växtbäddar. Om du skulle ge ett tips på vad man bör tänka på vid anläggning av växtbäddar, vad skulle det vara?

– En viktig aspekt är att aldrig bygga för grunda växtbäddar. De måste ha tillräcklig mäktighet för att få in luft i bädden och för att göra den väldränerad.

Vi på VA-guiden hälsar Anna varmt välkommen till vår expertpanel och hoppas att ni medlemmar tar chansen att ställa frågor till henne.