Ny avloppsforskning från Luleå tekniska universitet på VAK 2020

Hur kan vi bäst bedöma befintliga små avlopp, vilka faktorer är viktigast att ta hänsyn till? Och vilken lösning är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv? Forskaren Inga Herrmann från Luleå tekniska universitet kommer till VAK och berättar om tre färdiga projekt om små avlopp och ett som pågår.

LTU och RISE genomför just nu ett HaV-finansierat projekt som handlar om tillsyn av markbaserade anläggningar. Syftet är att ta reda på mer om vad miljöinspektörer ska titta på vid tillsyn och hur olika fel ska bedömas, som till exempel slamförekomst i olika delar av anläggningen.

Inga Herrmann forskar om små avlopp vid Luleå tekniska universitet.

Ett projekt som nyligen avslutats handlar om att analysera olika avloppstekniker för små avlopp med avseende på hållbarhet.

– Den här jämförande analysen ger en fingervisning till fastighetsägare och myndigheter om vilken anläggningstyp som är mest hållbar på olika platser, säger Inga Herrmann.

Ett annat projekt har LTU utfört tillsammans med Chalmers och Kungsbacka kommun. Det började med att inspektörerna i Kungsbacka upptäckte att en hel del nya anläggningar drabbades av tillväxt av svart, bubbligt slam. Nu har bakterierna i slammet analyserats och forskarna i Luleå har sökt svar på om problemen kan kopplas till några särskilda faktorer som dricksvattenkvalitet, syretillförsel, med mera.

På konferensen kommer Inga Herrmann även att ge en inblick i universitetets pågående projekt med provtagning på minireningsverk för små avlopp.

– För mig är det jättebra att komma till Vatten Avlopp Kretslopp för där kan jag gå runt i utställningen och få en överblick av små avlopps-branschen och samtidigt träffa miljöinspektörer och höra om deras utmaningar, säger Inga Herrmann.

Men hur kommer det sig att så mycket spännande forskning om små avlopp sker just i Luleå?

– Forskning kring avlopp och samhällsbyggnad växte fram starkt vid universitetet i Luleå under 1980- och 90-talen och vi fortsätter i den traditionen, säger Inga Herrmann.

Vatten Avlopp Kretslopp 2020

Mer om Luleå tekniska universitets avloppsforskning