Sommarens vattenbrist och torka bevakas av ny arbetsgrupp

En särskild arbetsgrupp för att samla och dela information kopplat till vattenbrist och torka har bildats av Nationella samordningsgruppen för dricksvatten.

Med hjälp av den nya arbetsgruppens bevakning ska en helhetsbild fås på nationell nivå som ska hjälpa både myndigheter och anda aktörer på området. Arbetsgruppens kommer samla och dela sådan information som idag finns utspritt hos olika myndigheter. Bland annat kommer grundvattennivåer, områden med risk för vattenbrist samt vart det finns bevattningsförbud att samlas

–  Den lägesbild och samsyn som vi får i gruppen kan delas i andra nätverk på regional och nationell nivå och vara ett stöd för andras arbete. Vi har, genom den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, också nära till beslut i berörda myndigheter om det skulle behövas, säger Hanna Dufva, chef för det kansli på Livsmedelsverket som stödjer den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten i ett pressmeddelande.

Livsmedelverkets VAKA-grupp finns fortfarande för kommunala aktörer att vända sig till vid akut vattenbrist eller andra dricksvattenrelaterade kriser.

Relaterat

Nationella samordningsgruppen för dricksvatten

VAKA – Krisberedskap för dricksvatten

Pressmeddelande, 2020-06-30