Vattenbesparande åtgärder – exempelsamling för kommuner och hushåll

I och med flera säsonger av vattenbrist ökar intresset för åtgärder för att spara vatten. Rapporten jämför konkreta exempel på vattenbesparande tillgängliga åtgärder för fastighetsägare. Hur många liter kan man spara per person och dygn? Finns det juridiska aspekter att beakta och vad kostar åtgärderna på ett ungefär?

Rapporten fokuserar på fyra exempelområden tillgängliga för hushåll som bor i enfamiljshus:

  1. enklare tekniker för befintliga hus,
  2. mer avancerad teknik för nybyggnation,
  3. regnvatteninsamling för toalettspolning, och
  4. regnvatteninsamling för toalettspolning och tvätt.

En slutsats från arbetet är att det finns goda möjligheter att spara stora mängder av hushållens vattenförbrukning men utifrån dagens vattentaxor saknas ekonomiska motiv för hushållen att installera vattenbesparande tekniker. Åtgärder motiveras snarare av fastighetsägarens önskan om resurshushållning och engagemang i vattenfrågan, eller att man bor i ett område som lider av vattenbrist. Därför kan andra incitament behövas från kommunala aktörer eller andra myndigheter.

Rapporten är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Uppsala kommun, Uppsala Vatten och Avfall AB, Tierps kommun och Östhammars kommun. Projektet har finansierats med pengar för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) via Uppsala Länsstyrelse och rapporten har sammanställts av WRS AB och Ecoloop AB.

Slutrapport: Vattenbesparande åtgärder – exempelsamling för kommuner och hushåll


Relaterat

Vattenbristen på Gotland föder innovativa lösningar, tillgängligt för dig med login till VA-guiden VA-planering

Två rör ut i Visborg på Gotland, tillgängligt för dig med login till VA-guiden VA-planering