Framtidens utmaningar med källsorterande avlopp

Amanda Widén på RecoLab. Foto: Carl Ljungberg

Amanda Widén är utvecklingsingenjör på anläggningen RecoLab. Under konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 15-16 mars i Helsingborg kommer hon att berätta om hur det går att bygga framtidens avloppssystem redan idag.

Artikeln är skriven av Andrea Kollmann, Journalist & kommunikatör på NSVA.

Amanda Widén, NSVA.

Amanda Widén är en av föreläsarna på VAK, Vatten Avlopp Kretslopp, den 15-16 mars i Helsingborg. Hon är utvecklingsingenjör på RecoLab där hon arbetar med driften och med planering och strategi för framtiden.

I Helsingborg ska ett nytt stort bostadsområde byggas i Östra Ramlösa för omkring 10 000 personer samt ett nytt sjukhus. Planen är att bygga in ett källsorterat avloppssystem liknande det i Oceanhamnen.

Vad är det för utmaningar vi står inför?
– Det är en hel del. Det krävs bland annat vidare teknikutveckling. Till exempel är det spännande att se hur utvecklingen av teknik för återvinning av näringsämnen ökar. Vidare finns det många juridiska utmaningar och man behöver acceptans både i beslutsskede och drift, säger Amanda.

Vilken roll har NSVA och RecoLab?
– I arbetet med planen för området har staden tillsammans med NSVA undersökt hur vi kan bygga ett mer innovativt och hållbart spillvattensystem. För att kunna få bästa möjliga resurshushållning är planen att bygga källsorterat avlopp precis som i Oceanhamnen men att vidareutveckla konceptet. Vi plockar det som fungerat bra med Tre rör ut och RecoLab och utvecklar samtidigt de delar som antingen inte passar i den större skalan eller där vi ser potential att göra ännu bättre.

Vad vill du att konferensdeltagarna ska fundera på efter ditt föredrag?
– Hur vi kan bygga framtidens system redan idag och på utmaningarna som fortfarande finns att lösa, säger Amanda Widén.

RecoLab är genom NSVA är en av samarbetsparterna till VA-guiden som arrangerar den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Helsingborg 15-16 mars 2023. Konferensen tjuvöppnas den 14 mars då RecoLab står värd för en kväll med fokus på källsorterande avlopp.

Till anmälan och mer information om VAK 2023