Teknikträff med FANN VA-teknik om INDRÄN PRO och Plus, dokumentation 7 maj 2024

Den 7 maj 2024 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff om INDRÄN PRO och plus. Rikard Andskär och Christian Lamm från FANN VA-teknik berättade om INDRÄN-modulerna, slamavskiljning och EkoTreat samt hur de arbetar. I referatet finns 36 frågor och svar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.