Start Taggar Markbaserat

Tagg: Markbaserat

Långt ärende om avlopp från slaktlada

En fastighetsägare är mycket missnöjd med en avloppshandläggning som skedde på 1990-talet och kan inte släppa det. Det har varit många turer och överklagningar...

Pumpbrunn för enskilt avlopp

Att pumpa ut det slamavskilda avloppsvattnet gör att ytan i markbädden eller infiltrationen nyttjas mer effektivt. Det gör att livslängden på anläggningen ökar. Pumpen...

Provgrop för enskilt avlopp

I en markbädd eller infiltration används marken för att rena avloppsvattnet. För att se om platsen fungerar för enskilt avlopp behöver man veta mer...
markbädd

Markbädden blev större och tunnare än i tillståndet

Jag har fått in en kontrollrapport för en markbädd. Markbädden som anlagts är 30 m2 istället för 20 m2, som är minimum enligt de...
infiltration

Kan vi använda befintlig infiltrationsanläggning som utsläppspunkt?

Fråga: Jag har fått en ansökan om inrättande av ny avloppsanordning. De har angett att de vill använda den befintliga infiltrationen som utsläppspunkt, efter...
fosfor

Vilken effekt på P-reningen har biomoduler i en markbädd?

Vi har en fundering kring biomoduler och fosforreduktion. Om en markbädd anläggs med biomoduler, ökar fosforreduktionen då? Vi diskuterar den frågan på kontoret för...
fördelningsbrunn

Fördelningsbrunnen – är den nödvändig?

Hur viktig är en fördelningsbrunn för (renings)funktionen i en infiltration eller markbädd, såväl traditionell som modulbaserad, när avloppsvattnet pumpas till infiltrationen/markbädden? En entreprenör jag talat...

Hur dimensionera en trycksatt infiltration?

Vi funderar hur man ska dimensionera trycksatta infiltrationer? Eftersom spridningen ut i bädden blir bättre borde väl bädden kunna göras mindre alternativt minskad mängd...

Dialogmöte och årsmöte 15/3

Onsdag den 15 mars, dagen innan Vatten Avlopp Kretslopp, hålls ett dialogmöte om markbaserade anläggningar. Det är projektet Funktion hos markbaserade anläggningar i fält...

Markretention – självrening av fosfor och smittämnen

I detta inlägg presenteras VA-guidens rapport Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp – smittskydd och fosfor. Samt ett...

Senaste artiklarna