Sociala medier användbara vid simulering av översvämning

Kommer ni ihåg översvämningarna i Hallsberg i september 2015? Nu har ett examensarbete från Uppsala universitet utkommit där hydrauliska simuleringar på händelseförloppet har genomförts. Det i sig kanske inte är så speciellt om inte indata till simuleringarna hade hämtats från sociala medier. Vattendjup och utbredning kunde uppskattas från filmer och bilder på dessa plattformar och ge ett mycket bra komplement till övrig tillgänglig mätdata.

Hallsberg1_150906

Läs examensarbetet här
(för medlemmar).