Anmäl dig till utbildningen 6 § LAV den 5 juni

Vad har man kommit fram till i den rykande färska utredningen om hållbara vattentjänster?

Hur ser nationella och regionala aktörer på förslaget?

Ta del av diskussioner och reflektioner kring frågorna och inte minst olika exempel på hur kommunerna jobbar med frågorna kring § 6 LAV.

Anmäl dig redan nu till VA-guidens endagsutbildning i § 6 Lagen om allmänna vattentjänster den 5:e juni i Stockholm – platserna kommer att gå åt!

VA-guiden är glada att ha Anders Grönwall från utredningen om hållbara vattentjänster på plats som föreläsare under utbildningsdagen. Han kommer att berätta mer om vad man kommit fram till i den aktuella utredningen som då precis har lämnats över till miljöministern. Frågorna kring kommunens skyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster är i allra högsta grad aktuella och vi gissar att många är intresserade att ta del av vad som sagts i utredningen ”direkt från källan” under utbildningsdagen.

Dagen kommer även innehålla nationella och regionala aktörers syn på ändringar i vattentjänstlagen med både Gilbert Nordenswan, Svenskt Vatten, Krister Törneke, Tyréns och Kerstin Rosén Nilsson, Länsstyrelsen i Stockholms län. Diskussioner och reflektioner kring vattentjänstlagen kommer att varvas med flera intressanta kommunexempel från Örebro, Norrtälje och Nordanstig. Några av frågorna som kommer diskuteras under dagen:

  • Vad föreslår den nya utredningen om kommunens skyldighet enligt lagen om allmänna vattentjänster?
  • Hur ska kommunerna arbeta med va-utbyggnad och va-planering?
  • Hur ska vi organisera VA i omvandlingsområden?

Mer information om utbildningen och hur du anmäler dig hittar du här.

Hållpunkter ur programmet, förmiddag:

Hållpunkter ur programmet, eftermiddag:
Varmt välkomna!