VA eller va?

bokstavskuber

Hur är det egentligen, ska va stavas med små eller stora bokstäver? VA-guiden frågade Gabriella Sandström, språkvårdare på Språkrådet. Enligt henne går det bra att skriva både va och VA, men Språkrådet ser goda skäl att använda små bokstäver.

– Både va och VA används i både allmänspråket och i mer fackmässiga sammanhang. Det är inte helt enkelt att ge en entydig rekommendation, men jag ser goda skäl för att använda små bokstäver (gemener): va, va-planering, säger Gabriella Sandström.

Gabriella förklarar mer: ”Initialförkortningar introduceras ofta i versal form (med stora bokstäver), men när de blir mycket vanliga och etablerad i språket brukar man övergå till en skrivning med gemener. Detta gäller t.ex. för wc som alltså ska skrivas med små bokstäver. Vi rekommenderar i första hand små bokstäver även för va, men i bruket är det vanligare med stora bokstäver, VA, och det är förstås också helt accepterat.”

För dig som vill ha ännu mer information kommer här avsnittet ”10.6.1 Initialförkortningar som utläses bokstav för bokstav” i Språkrådets Svenska skrivregler (2017):

”Det finns i bruket en stor variation för stor och liten bokstav på initialförkortningar. De skrivs oftare gement om de a) förekommer frekvent i allmänspråkliga sammanhang, b) används mer än det fullständiga uttrycket (som cd, aids, sms), c) kan ges egen böjning (som cd:n, cd:ar) eller d) utläses som ett vanligt ord (se 3 10.6.2 nedan). På motsvarande sätt skrivs de oftare versalt, eller i något mindre utsträckning gement, om de a) är vanliga i fackspråk (som API, application program interface), b) skrivs versalt i ett långivande språk (som CIO, chief information officer, och IQ, Intelligenzquotient) eller c) i gemen form skulle bli otydliga, t.ex. för att de kan förväxlas med ett existerande ord (som AV, audio video, och FAR, fysisk aktivitet på recept). I vissa fall har den versala formen helt enkelt fastnat i bruket (som VM, BB, AT-läkare).”

Du kan alltså välja att skriva antingen va eller VA. Enligt Språkrådet är ingen variant fel.

Eller vad tycker du? Logga gärna in och kommentera nedan.

1 kommentar

  1. Är du också lite språkintresserad? Eller nördig 🙂 Vi på VA-guiden provade att följa Språkrådets försiktiga rekommendation att stava med små bokstäver (gemener). Men efter två år ändrade vi tillbaka till versaler. Det kändes inte helt klockrent med gemener. En spaning är att det är mest jurister och i statliga utredningar man använder små bokstäver, medan de flesta andra använder versaler. Vi får väl se om det förändras framöver…