VA eller va?

bokstavskuber

Hur är det egentligen, ska va stavas med små eller stora bokstäver? VA-guiden frågade Gabriella Sandström, språkvårdare på Språkrådet. Enligt henne går det bra att skriva både va och VA, men Språkrådet ser goda skäl att använda små bokstäver.

– Både va och VA används i både allmänspråket och i mer fackmässiga sammanhang. Det är inte helt enkelt att ge en entydig rekommendation, men jag ser goda skäl för att använda små bokstäver (gemener): va, va-planering, säger Gabriella Sandström.

Gabriella förklarar mer: ”Initialförkortningar introduceras ofta i versal form (med stora bokstäver), men när de blir mycket vanliga och etablerad i språket brukar man övergå till en skrivning med gemener. Detta gäller t.ex. för wc som alltså ska skrivas med små bokstäver. Vi rekommenderar i första hand små bokstäver även för va, men i bruket är det vanligare med stora bokstäver, VA, och det är förstås också helt accepterat.”

Vi på VA-guiden har bestämt oss för att skriva va med små bokstäver. Men ännu så länge behåller vi de två stora bokstäverna i vårt företagsnamn.

För dig som vill ha ännu mer information kommer här avsnittet ”10.6.1 Initialförkortningar som utläses bokstav för bokstav” i Språkrådets Svenska skrivregler (2017):

”Det finns i bruket en stor variation för stor och liten bokstav på initialförkortningar. De skrivs oftare gement om de a) förekommer frekvent i allmänspråkliga sammanhang, b) används mer än det fullständiga uttrycket (som cd, aids, sms), c) kan ges egen böjning (som cd:n, cd:ar) eller d) utläses som ett vanligt ord (se 3 10.6.2 nedan). På motsvarande sätt skrivs de oftare versalt, eller i något mindre utsträckning gement, om de a) är vanliga i fackspråk (som API, application program interface), b) skrivs versalt i ett långivande språk (som CIO, chief information officer, och IQ, Intelligenzquotient) eller c) i gemen form skulle bli otydliga, t.ex. för att de kan förväxlas med ett existerande ord (som AV, audio video, och FAR, fysisk aktivitet på recept). I vissa fall har den versala formen helt enkelt fastnat i bruket (som VM, BB, AT-läkare).”

Du kan alltså välja att skriva antingen va eller VA. Enligt Språkrådet är ingen variant fel.

Eller vad tycker du? Logga gärna in och kommentera nedan.

DELA