Vägra slamtömning trots krav i renhållningsordning – vad göra?

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar

  1. Jag trodde det var så här: Slam i slamavskiljare är hushållsavfall och omfattas av kommunens renhållningsmonopol. Det ska tömmas i kommunal regi enligt bestämmelser i en Renhållningsordning. Det behöver (ska) alltså inte finnas något villkor i tillståndet att slamavskiljaren ska tömmas, det regleras i avfallsdelen av MB. Däremot känner jag inte till om det finns några sanktionsmöjligheter.
    Om slamtömning förhindras av FÄ trots att de måste betala för tjänsten, är det väl alltid möjligt att förelägga om en åtgärd om man bedömer att situationen innebär en risk för hälsoskydd eller miljöpåverkan, som Jonas skriver. Och för att få effekt behöver man nog förena beslutet med vite.
    Har Jonas några kommentarer?