RISE vill ha synpunkter på de nya förslagen i certifieringssystemet SCPR 178

Kan du mycket om slam och små avlopp i kretslopp och vill lämna dina synpunkter på det nya förslagen i certifieringssystemet SCPR 178? RISE har tagit fram ett remissförslag som förhoppningsvis ger en vidare tillämpning för kommuner som jobbar med dessa kretsloppsfrågor.

På VA-guidens nätverksträff för små avlopp i kretslopp i Töreboda i slutet av maj i år presenterade Bo von Bahr på RISE deras pågående arbete med att uppdatera certifieringssystemet SCPR 178 ”Certifieringsregler för system för kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp”.

Nu finns remissförslaget tillgängligt, läs mer på RISE:s hemsida eller direkt:

– Följebrev till remissen SPCR 178
– Remissförslag SPCR 178, juni 2018

Du har chans att tycka till fram till 29 juni. Remissförslaget möjliggör bl.a. större möjligheter att utföra hygienisering med urea. Den nya versionen har arbetats fram av en styrgrupp med representanter från RISE, Avfall Sverige, SLU, Nitoves AB, LRF och lantbrukare.

Skicka dina synpunkter till Bo von Bahr senast fredag den 29 juni.