Föroreningar i dagvatten från olika byggnadsmaterial

I en studie utförd vid Luleå Tekniska Universitet har urlakning av föroreningar från exteriöra byggnadsmaterial till dagvatten undersökts. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.