VA-podden #9 – Maja Englund ny VD för VA-guiden

I det nionde avsnittet av VA-guidens podcast presenteras VA-guidens nyblivna VD Maja Englund.

Björn Eriksson, redaktör för små avlopp, ställer frågor om Majas bakgrund, erfarenheter av va-frågor och skillnaden på att arbeta som kommunal miljöinspektör jämfört med att arbeta med forskning och utveckling inom RISE. Maja reflekterar över utmaningar för va-sektorn i bred mening.


Tanken med VA-podden är att belysa aktuella och viktiga frågor inom dagvatten, små avlopp och va-planering. Så hör gärna av dig med tips på frågeställningar eller personer vi skulle vilja höra i VA-podden.

Har du något ämne eller fråga som du tycker att vi ska ta upp i va-podden? Hör i så fall gärna av dig till [email protected]


– VA-podden #1 – Jonas Christensen och dagvattenjuridik
– VA-podden #2 – Matthias Borris och dagvattenkvalitetsmodeller
– VA-podden #3 – Dagvattendammar med Jonas Andersson
– VA-podden #4 – Mattias Mattsson om VA-guiden
– VA-podden #5 – Klimatanpassningsstrategen David Hirdman
– VA-podden #6 – Vattendirektivet och miljökvalitetsnormer med Johanna Ersborg
– VA-podden #7 – Mats Johansson om förslagen kring små avlopp i utredningen för hållbara vattentjänster
– VA-podden #8 Lagen om allmänna vattentjänster med Jonas Christensen