Förbindelsepunktens läge mellan rännstensbrunn och allmänna VA-ledningar?

Vad avgör positionen för förbindelsepunkten mellan den enskilda och allmänna VA-anläggningen? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar. 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.