Luleå kommun berättar om sin tillsyn av små avlopp med hjälp av filmer

Miljöinspektör Johan Eriksson vid Luleå kommun berättar hur förvaltningen arbetar.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.