Start Taggar Reportage

Tagg: Reportage

Vatten i planeringen – Referat från Föreningen Vattens seminarium den 17-18 oktober

Hur anpassar vi va-systemen när städerna växer och förtätas?  Föreningen Vatten är ideell och opolitisk förening med medlemmar som kommer från alla led inom va-området....

Ny va-rådgivare och ny policy för små avlopp på Orust!

VA-planeringsguiden har pratat med Lovisa Ekdahl som är ny va-rådgivare på Orust. Lovisa började som va-rådgivare i maj och jag var nyfiken på att...

Reportage: Naturvårdsverkets analys av kunskapsläget för dagvattenproblematiken

Vi har tidigare kunnat rapportera att Naturvårdsverket har förstärkt sitt arbete inom dagvattenområdet genom att anställa Pontus Cronholm som arbetar med avloppsfrågor och reningsverk....

Mikroföroreningar i små avlopp – slutkonferens 6/12

Forskningsprojektet RedMic bjuder in till slutkonferens. Emissioner av miljöföroreningar från små avlopp. Diskutera resultat med experter från företag, myndigheter, beslutsfattare och forskare. Slutkonferensen äger rum i...

iWater – projeksamarbete mellan städer kring Östersjön

Under 2015 startades det omfattande och EU-finansierade projektet iWater. Sju städer i anslutning till Östersjön deltar, inklusive de svenska städerna Söderhamn och Gävle. Under...

Dagvattenutredningar del 5: Hur tänker utföraren? reportage 2017

Tidigare i vår reportageserie om dagvattenutredningar har vi lyft fram exempel på bra dagvattenutredningar, redogjort för vad en bra utredning kan innehålla, intervjuat beställare...

Dagvattenutredningar del 4: Checklistor från kommuner, reportage 2017

I vår reportageserie om dagvattenutredningar har vi tidigare gett exempel på vad vi anser är bra utredningar, gått igenom vilket innehåll en utredning bör...

Vi besökte goda dagvattenexempel i Stockholm

Anläggningar som bidrar till fördröjning och rening av dagvatten, rekreation för människor, biologisk mångfald och habitat för djur samt klimat- och bullerreglering - de...

Dagvattenutredningar del 3: Hur tänker beställaren? reportage 2017

I vår reportageserie om dagvattenutredningar har vi gett exempel på vad vi anser är bra utredningar samt gått igenom vilket innehåll en utredning bör...

Grönblått system där höga krav ställs på dagvattenhanteringen

Dagvattenguiden träffade Kent Fridell från Edge i samband med ett mindre seminarium som han höll på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala 11/4-2017. Han berättade om...

Senaste artiklarna