Start Taggar Våtmark

Tagg: Våtmark

Exempelsamling dagvattenhantering, Uppsala 2014

Den här rapporten är en fristående del av Uppsalas dagvattenprogram som i sin tur utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla...

Fiskängstjärnens dagvattenanläggning, Sandviken 2013

Sandvikens energi har tagit fram en informationsfolder för besökare vid Fiskängstjärn. Anläggningen färdigställdes 2013 och har till syfte att minska belastningen av näringsämnen, tungmetaller och...

Uppföjning av våtmarkers rening i jordbruket, Naturvårdsverket

Ur förordet På uppdrag av Naturvårdsverket har SMED genomfört en uppföljning av effekten av anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet med avseende på belastning av kväve och...

Veg Tech förklarar reningsprocessen i flytande våtmark

och kommenterar skötsel och livslängd (följ länken och läs längst ner på sidan). Endast för medlemmar

Flytande våtmark har Sverigepremiär i Täby

Den 27 augusti invigde Täby kommun sin nya flytande våtmark. Den ska hjälpa till att rena dagvattnet innan det rinner ut i Norra Rönningesjön....

Återskapad våtmark i Bergianska trädgården -dagvattenrening som bonus. Reportage 2012

Jag besökte våtmarken i Bergianska trädgården i april 2012, men redan på 1800-talet fanns här en våtmark. Den dikades ut för att ge plats...

Generella metoder för dimensionering av dammar och våtmarker samt allmänt om riktlinjer för rening av dagvatten. Sweco, 2011.

Bakgrund och inledning: Det är stor skillnad mellan att dimensionera ledningar, utjämningsmagasin och reningsdammar, men enligt kännedom finns ingen samlad dokumentation som beskriver denna skillnad....

Våtmarken som renare av dagvatten. Examensarbete, SLU

Ur Inledningen Våtmarken är intressant som miljö då den kan förena ekologiska, biologiska, pedagogiska och estetiska värden med den renande funktionen. I kandidatarbetet har våtmarken och den öppna...

Stormwater Wet Pond and Wetland Management Guidebook

Prior to 1991, a relatively small number of states and municipalities had formal programs in place requiring that Best Management Practices (BMPs) be constructed...

Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanläggningar. VA-Forsk Rapport Nr 2000-10.

Rekommendationer presenteras avseende utformningen av följande anläggningar för dagvattenrening: - våta dammar - översilningsytor - konstruerade våtmarker - öppna diken, inklusive svackdiken Överslagsmässiga dimensioneringskriterier redovisas för dessa anläggningar. Kriterierna...

Senaste artiklarna