Husbyggaren skriver om gröna tak

    I en artikel publicerad redan 2012 finns fortfarande matnyttig information för den som inte redan kan och vet allt om gröna tak, dess uppbyggnad och dess funktion. Så här inleder Maja Björnberg, student, KTH och Nicole Krystek, student, KTH, sin artikel med överskriften ”Skydd mot fukt och rötter ger lättskött grönt tak”

    Gröna tak tar upp dagvatten och bryter ner föroreningar. Det finns olika taktyper men gemensamt är att tätskiktet måste läggas rätt. I Malmö används kommunala styrmedel. Idag ska företag inför nybyggnation redovisa för hur de planerar för gröna tak. Här kan du läsa hela artikeln.