Ny vägledning för rapportering i miljörapporteringsportalen på väg

Europeiska kommissionen driver två överträdelseärenden mot Sverige på grund av att kommissionen bland annat anser att Sverige inte följer avloppsdirektivet för ett drygt 50-tal avloppsreningsverk och att det finns brister i den svenska rapporteringen. För att höja kvaliteten på rapporteringen ska Naturvårdsverkets ska ta fram ny vägledning för vilket underlag som ska rapporteras in i miljörapporteringsportalen (SMP), tex maximal genomsnittlig veckobelastning. Detta innan behövs innan rapporteringen till EU sommaren 2018, men även fortsättningsvis. Anpassning av SMP pågår för att möjliggöra inrapportering enligt de nya föreskrifterna NFS 2016:6 om rening och kontroll av utsläpp från avloppsreningsverk i tätbebyggelse samt NFS 2016:8 om miljörapport som gäller sedan 1 januari 2017.

Hämtat från: Artikel i Naturvårdsverkets Tillsynsnytt