Remiss: vägledning för prövning av små avlopp

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett utkast till vägledningen om prövning av små avlopp.

Synpunkter på remissen ska lämnas till HaV senast 2019-04-15.

Alla är välkomna att lämna synpunkter. Du kan ta del av och svara på remissen via HaV:s hemsida

Under Vatten Avlopp Kretslopp i Halmstad den 13 mars presenterade Bodil Forsberg och Åsa Gunnarsson från HaV vägledningen. David Eveborn från SGU redogjorde för utvalda delar om provgropar och grundvattennivåer. Deltagarna diskuterade och kommenterade utkastet.

–  Två områden där många kommuner skulle vinna på att stärka upp prövningsprocessen är bedömning av högsta grundvattennivån samt att förbättra dokumentationen innan ansökan beviljas. Det underlättar inte minst en framtida tillsyn, säger Bodil Forsberg.


Relaterat

Hydrogeologi: en viktig del av inspektörens vardag – referat från en dag hos SGU