Kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner – nya certifieringsregler

Nu är de nya certifieringsreglerna för kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner klara och som VA-guiden tidigare har rapporterat om så har det pågått ett arbete under 2018 på RISE att ta fram nya certifieringsregler, SCPR 178 för kvalitetssäkring av avloppsfraktioner från källsorterade system.

De nya reglerna ersätter tidigare utgåva från december 2012 och har bland annat kompletterats med detaljerade regler för hygienisering med urea då flest använder den typen av hygienisering.

Reglerna gäller frivillig certifiering av kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner. Det finns ingen storleksbegränsning för hur stort antal som får vara anslutna till avloppssystem som de källsorterade fraktionerna kommer ifrån men en del fraktioner kan inte certifieras såsom:

– Slam från slamavskiljare
– Avloppsfraktioner från vårdinrättningar
– BDT-vatten

Certifieringen omfattar klosettvattenavlopp, latrin och urin men andra källsorterade organiska råvaror kan godkännas om de inte påverkar någon del i behandlingen negativt och att har en positiv effekt på slutprodukten, ett exempel är matavfall från kökskvarnar.

Certifieringen gäller alla steg i hanteringen allt ifrån insamlingen av avloppsfraktionerna till dokumentation var produkterna har använts.

Läs mer: SPCR 178 – Certifieringsregler för kvalitetssäkring av källsorterade avloppsfraktioner


Relaterat

– RISE vill ha synpunkter på de nya förslagen i certifieringssystemet SCPR 178