Vad gäller när ytterligare en toalett ska anslutas till äldre avloppsanläggning?

toalett

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

 1. 13 § Det krävs tillstånd för att
  1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
  2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.

  14 § Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra sådana avloppsanordningar som avses i 13 §, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

  Är inte punkt 2 i 13 § tillräcklig i sig = alltid tillståndspliktigt?

 2. Hej!
  Jag tolkar frågan som att dom har tillstånd till en avloppsanläggning med vattentoalett och jag tolkar nr 2, i paragrafen, som att det gäller för anläggningar där det inte finns en vattentoalett sen innan.

  Har man tillstånd till WC och BDT så anger det (enligt mig) inte hur många toaletter så länge sammansättningen är densamma (samma människor som bor m.m.). Syftet med att i prövningen förtydliga dimensioneringen och se till att det finns marginal för att klara belastningen från ett hushåll är för att anläggningen ska kunna dimensioneras för rätt belastning dvs x liter per person och dygn.

  Mvh Maja