Utvärdering av brunnsfilter med tallbark och flis för rening av dagvatten

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat brunnsfilter med filtermaterial bestående av tallbark och flis. Syftet har varit att analysera avskiljningen av mikroplaster och andra föroreningar i dagvatten från konstgräsplaner och trafikerade ytor. Resultatet sammanställs i en ny rapport.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

2 kommentarer

  1. säger rapporten något om vilken utbytesfrekvens som anses nödvändig för att filter inte ska bli mättat av föroreningar?

    • Hej Jörgen!

      Ja, enligt rapporten rekommenderar tillverkaren byte av filterpåsen en gång per år.