Vägar till hållbara vattentjänster – propositionen tas upp i riksdagen den 7 april

Nu är det dags igen, den 7 april 2022 är det tänkt att propositionen Vägar till hållbara vattentjänster ska behandlas i riksdagen, detta enligt regeringskansliets förteckning över propositioner som meddelades tidigare idag.

Propositionen har flera gånger tidigare varit föremål för behandling i riksdagen men har då strukits i sista stund. Nu har vi återigen fått ett nytt datum, den 7 april för hantering av propositionen i riksdagen och man kan bara konstatera att ärendet har pågått länge.

Utredningen om hållbara vattentjänster lämnades över till regeringen redan i maj 2018 och hade uppdraget att se över lagstiftningen om kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster och att utreda hur man kan öka åtgärdstakten för små avlopp samt att utreda frågan om dagvatten och anpassningsåtgärder i ett förändrat klimat.

Det återstår dock att se vilka förslag från utredningen som finns med i propositionen och vad som skiljer dem åt.

Till: Propositionsförteckning våren 2022


Relaterat

Obs! Inloggning till medlemstjänsterna VA-planering alternativt små avlopp behövs.
Betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” är överlämnat till regeringen

Del 1: Förslag om avloppsdeklaration och effektivare tillsyn av små avlopp
Del 2: Förslag om VA-rådgivning
Del 3: Förslag om att öka kretslopp av näringsämnen från små avlopp
Remissvaren – Vägar till hållbara vattentjänster