Idag firar vi den internationella våtmarksdagen

Idag, den 2 februari, firas den internationella våtmarksdagen för att uppmärksamma våtmarkernas betydelse för mänskligheten och planeten. VA-guiden delar, dagen till ära, med sig av några redaktionella tips på artiklar, filmer och annat med fokus på just våtmarker.

Den internationella våtmarksdagen är ett återkommande evenemang för att uppmärksamma den så kallade Ramsarkonventionen, en global konvention som undertecknades den 2 februari 1971 med syftet att skydda våtmarker och vattenmiljöer. Sedan dess firas dagen varje år den 2 februari.

År 2019 var 170 länder anslutna till konventionen. Varje medlemsland åtar sig att välja ut och bevara minst ett område av internationell betydelse, baserat på utifrån dess ekologiska, zoologiska, limnologiska eller hydrologiska betydelse. I Sverige finns 68 sådana områden.

Redaktionella tips om våtmarker

Visste du att du kan hitta mycket information om våtmarker på VA-guidens hemsida? Dagen till ära har VA-guidens redaktion valt ut ett antal artiklar, filmer och poddavsnitt som vi tror och hoppas kan bidra till att lyfta fram våtmarkernas betydelse.

VA-podden #28 – Bo Landin, om vattenlandet Sverige och våtmarkernas roll i det utdikade landskapet

Artikel: Glimtar från konferens om spillvattenvåtmarker och dammar

Film: VA-guiden besöker Johannisbergs våtmarkspark i Västerås

Artikel: Nyanlagd våtmark i Motala kommun renar dagvatten och skapar mervärden

Artikel: VA-guiden Reportage: En våtmark med flera syften

Våtmarkguiden är också en bra webbplats för den som vill lära sig mer om exempelvis anläggning och skötsel av våtmarker, våtmarksväxter eller ta del av goda exempel på olika typer av våtmarker.