Start Taggar Kretslopp

Tagg: Kretslopp

Utedass

Latrinkompost – hur stor bör den vara?

Fråga: Vi håller på att se över våra krav för latrinkompost och undrar om ni kan hänvisa oss till uppdaterade referenser rörande volymkrav och...

”Mat och prat” – nätverksluncher på Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle

Ta chansen att nätverka ännu mer om du ska gå på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle. Vi har för de två nätverken om...

Rapport om kretslopp av slam från små avlopp

Under 2017 har RISE genomfört ett HaV finansierat projekt om slam från små avloppsanläggningar i kretslopp. Nu finns rapporten från projektet som har fokus...

Slamnätverksträff 6:e december

Alternativt omhändertagande för slamavskiljarslam var temat för träffen som Avfall Sveriges slamnätverk arrangerade tillsammans med VA-guiden. Denna gång hölls träffen i Jönköping som nyligen...

Lösenordsskyddad: Kurswebb nätverksträff kretsloppsnätverket 24 maj 2018 i Töreboda

Här samlar vi underlag och presentationer från Nätverksträffen om små avlopp i kretslopp den 24 maj i Töreboda. Sammanfattande referat från nätverksträffen för små avlopp...

Fördjupat expertsvar om kretsloppskrav på små avlopp och kommunala policydokument

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Bilder och referat från workshop och studiebesök om installation av extremt snålspolande toaletter

Den 8:e november arrangerade Vinnova-projektet MACRO – Mat i Cirkulära Robusta System tillsammans med Mälarenergi, WRS och Ecoloop en workshop och ett studiebesök om...

Jonas Christensen om Tanums beslut om att inte ställa kretsloppskrav på små avlopp

I januari 2016 fattade Tanums miljö- och byggnadsnämnd beslut om att inte ställa krav på kretsloppsanpassning i ärenden om enskilda avlopp. Ärendet överklagades till...

Fokus på omhändertagande av slamavskiljarslam, 6/12

Avfall Sverige, i samarbete med Jönköpings kommun och VA-guiden, bjuder in till träff för nätverket för omhändertagande av fraktioner från enskilda avlopp, Slamnätverket.Tema: Omhändertagande...

Studie av BDT-rening med starr som växtfilter

Australienska forskare belastade växtfilter med gräset starr (Carex appressa) med BDT-avlopp för att studera fosforupptaget. Fokus låg på var den lösta mängden fosfor, den...

Senaste artiklarna