• Om oss
  • Produkter och tjänster
  • Kontaktuppgifter
<
>

Airwatergreen AB erbjuder produkter för energieffektiv avfuktning i alla klimat

Vi utvecklar och tillverkar produkter som avlägsnar fukt och lukt på ett effektivt sätt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i.
Produkterna bygger på en patenterad teknologi som ger en rad unika fördelar. Fördelar är halverad energiförbrukning plug´n play installation och samma effektivitet vid alla temperaturer.
Vi har installationer hos 70 VA bolag – totalt över 600 installationer i 8 länder. Läs mer om våra referenser!

www.airwatergreen.com                          Vi har avtal via www.SINFRA.se
Luftavfuktning för Vatten & Avlopp

Airwatergreen AB offer energy-efficient dehumidifiers for all climates

We design and manufacture desiccant dehumidifiers that effectively remove moisture and odour, which prolongs the life of buildings, goods and equipment, and creates a healthier workplace environment to stay in.
The products are designed with a patented desiccant technology that give the products a number of unique advantages. Advantages are half the energy needed, plug-n-play installation and the same efficiency in all temperatures.

Today we have more than 600 installations in 8 different countries.

www.airwatergreen.com/en

produktbild
FLEX - Luftavfuktare
Den portabla luftavfuktaren för Pumpstationer, Tryckstegringar, Rörgallerior

FLEX har energieffektivitet i alla temperaturer – även låga. Enkel installation utan rör.

produktbild
REX
En kraftfull industriell luftavfuktare för Reningsverk, Vattenverk samt stora pumpstationer

REX är lösningen för effektivt avfuktning av stora volymer luft i alla temperaturer. REX är mobil och enkel att installera.

produktbild
NEXT
En högkapacitetsavfuktare för större reningsverk, bergrum och anläggningar med stor fuktlast

NEXT använder en flytande desiccant vilket ger en unikt låg energiförbrukning. Turboläge för hantering av momentant dubblerad fuktlast.

produktbild
BLACKBOX
Ett filter med aktivt kol som tar bort dålig lukt genom att avlägsna svavelväte, merkaptaner och ammoniak

Blackbox adsorberar gaser som orsakar korrosion och luktproblem från svavelväte, ammoniak och merkaptaner.

Denna chatt är endast synlig för dig, representanter för montern samt VA-guiden (i egenskap av administratör). När du får svar får du dessutom ett meddelande på din e-post.

När du använder chatten godkänner du att representanter för montern samt VA-guiden får tillgång till ditt namn och e-postadress som är kopplat till dina inloggningsuppgifter. Detta behövs för att kunna administrera chatten. Observera även att det kan dröja en stund innan du får svar.

Kontakta oss
Boka möte