8 maj, Skötsel av dagvattendammar – webbinarium

VA-guiden i samarbete med WRS bjuder in till ett webbinarium om skötsel av dagvattendammar. Fokus kommer att ligga på växlighet och sedimenthantering. Webbinariet är kostnadsfritt för VA-guidens medlemmar inom dagvatten.

Dammar för vattenrening är vanligt förekommande runt om i landet och ofta en uppskattad anläggning tack vare de fina miljöer som skapas. Vid bristande skötsel riskerar dock inte bara de estetiska värdena i anläggningen att förloras utan även de funktionella, som exempelvis dammens förmåga att avskilja föroreningar.

I detta webbinarium diskuteras vikten av kontinuerlig skötsel av dagvattendammar i syfte att bibehålla en väl fungerande föroreningsavskiljning och en vacker och blomstrande miljö.

Astrid Berglund, landskapsarkitekt på WRS, berättar under webbinariet om växternas roll i dammar och vad man bör tänka på när det gäller växtskötsel. Adam Engström Svanberg, dagvattenutredare på WRS, berättar om hur sediment kan undersökas för få mer kunskap om dammens vatten.

Föreläsare

Dagvattenkonsult
WRS
Landskapsarkitekt
WRS

Praktisk information

Datum: onsdag 8 maj 2024
Tid: kl 10.00-11.00
Arrangör: VA-guiden
Plats: Digitalt. En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: senast 3 maj 2024
Pris:
– Medlem i VA-guiden inom dagvatten*, kostnadsfritt
– Ej medlem i dagvatten: 1000 kr exkl. moms (anmälan är bindande men kan överlåtas.)

 

Frågor om webbinariet: Elin Jansson, [email protected], 0583-406 74 eller Ville Feltelius, [email protected], 018-10 57 03.

 

*Medlemskap innebär att du har ett eget login till VA-guidens tjänster inom dagvatten. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, [email protected]

Anmälan

8 maj 2024, Skötsel av dagvattendammar – webbinarium
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Är du intresserad av att gå med i VA-guiden? Markera vilka tjänster du är intresserad av så kontaktar vi dig.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter (endast för icke-medlemmar i VA-guiden inom dagvatten)

Bokningsvillkor
Skickar