14-15 maj, Dagvatten med tillsynsinriktning – webbutbildning

VA-guiden bjuder in till ett nytt utbildningstillfälle om dagvatten med tillsynsinriktning. Under två halvdagar föreläser vår uppskattade och rutinerade duo bestående av Jonas Andersson, seniorkonsult WRS, och Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik.

Under den två halvdagar långa webbutbildningen går vi igenom hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken samt viktiga delar av lagen om allmänna vattentjänster. Under kursen diskuteras även olika renings- och avledningstekniker för dagvatten.

Frågeställningar som kommer att diskuteras inkluderar bland annat:

  • Vilken roll har miljöinspektören i plan- och byggprocessen?
  • Hur läser man en dagvattenutredning?
  • Kan och bör man skriva tillståndsvillkor?
  • Vad kan vara viktigt att fokusera på vid tillsyn över olika typer av dagvattenanläggningar?

Målgrupp är miljöinspektörer och andra som arbetar med tillsyn av dagvatten. Vi bedömer att den som redan har viss kunskap om miljöbalken har bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Preliminärt program (klicka för att ladda ner pdf)

Föreläsare

Jonas Andersson är agronom och VD vid konsultföretaget WRS med många års erfarenhet av hantering av dag- och spillvatten, konstruktion och skötsel av dammar, våtmarker och andra reningstekniker. Jonas gör utredningar, projekterar, driver utvärderingsprojekt och har stor erfarenhet av att utbilda inom dagvattenområdet.

Jonas Christensen är jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sen 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik på heltid där han främst riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på ett miljökontor. Jonas har lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till dagvatten.

Praktisk information

Datum: 14-15 maj 2024
Tid: Dag 1: 9.00-14.00, Dag 2: 8.30-14.00
Plats: Digitalt. En länk till utbildningen kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta på utbildningen, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: Senast 10 maj 2024 (anmälan är bindande men kan överlåtas.)
Pris:
Medlem i VA-guiden dagvatten: 4900 kr (exkl moms)*
Ej medlem: 6900 kr (exkl moms)

Frågor om utbildningen: Elin Jansson, VA-guiden, elin.jansson@vaguiden.se, 0583-406 74

 

*Medlemskap innebär att du har ett personligt login till VA-guidens tjänster inom dagvatten. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, emmelie.lagemyr@vaguiden.se

Anmälan

14-15/5 2024 Dagvatten med tillsynsinriktning – webb
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Priser anges exklusive moms.
För- och efternamn
T ex VA-ingenjör, miljöinspektör, VA-konsult etc.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.
Skickar