29 maj, Juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer, vem bär ansvaret? – webbinarium

VA-guiden i samarbete med Ekolagen Miljöjuridik bjuder in till ett webbinarium om juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer och hur ansvaret fördelas mellan olika aktörer genom dagens reglering.

Vi får räkna med att samhället och dess infrastruktur kommer att utsättas för allt fler översvämningsrelaterade skador på grund av ökade nederbördsmängder och stigande vattennivåer. Men vem är det som har ansvaret för att förebygga skadorna till följd av det ökade regnet, oavsett om det definieras som skyfall eller som ett kraftigt regn och vem har ansvaret för att åtgärda det som blivit översvämmat? Därtill kommer behovet av att åtgärda och förebygga skador till följd av stigande nivåer i hav, sjöar och vattendrag.

Innehåll för webbinariet

Under detta webbinarium kommer Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, att tala om hur ansvaret fördelas (eller inte fördelas) mellan olika aktörer genom dagens reglering. Att detta ska tas upp i hot- och riskplaner är en självklarhet, men på vilket sätt ska skyfallsplanering ingå i arbetet med översiktsplaner, detaljplaner samt vattentjänstplaner?

Vi ska även hinna med att kommentera på vilket sätt PBL, vattentjänstlagen och miljöbalken fungerar när det gäller översvämningar.

Föreläsare

Jonas Christensen är jurist med en doktorsexamen i miljörätt. Sen 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik på heltid där han främst riktar in sig på rådgivning och fortbildning av kommunala miljönämnder och deras förvaltningar i sådan juridik som förekommer på ett miljökontor. Jonas har lång erfarenhet av rättsliga frågor kopplade till dagvatten.

Praktisk information

Datum: onsdag 29 maj 2024
Tid: kl 10.00-11.00
Arrangör: VA-guiden
Plats: Digitalt. En länk till webbinariet kommer att skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Vi använder oss av Microsoft Teams. Du behöver inte ha programvaran för att delta, utan kan ansluta via webbläsaren.
Anmälan: senast 24 maj 2024
Pris:
– Medlem i VA-guiden inom dagvatten*, kostnadsfritt
– Ej medlem i dagvatten: 1000 kr exkl. moms (anmälan är bindande men kan överlåtas)

 

Frågor om webbinariet: Elin Jansson, [email protected], 0583-406 74 eller Ville Feltelius, [email protected], 018-10 57 03.

 

*Medlemskap innebär att du har ett eget login till VA-guidens tjänster inom dagvatten. För frågor om medlemskap, kontakta Emmelie Lagemyr, [email protected]

Anmälan

29 maj 2024, Juridiken kring skyfall och stigande vattennivåer, vem bär ansvaret? – webbinarium
Anmälan är bindande men kan överlåtas.
För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult
Är du intresserad av att gå med i VA-guiden? Markera vilka tjänster du är intresserad av så kontaktar vi dig.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter (endast för icke-medlemmar i VA-guiden inom dagvatten)

Bokningsvillkor
Skickar