Stor och liten kommun – olika förutsättningar för vattentjänstplanen?

Alla kommuner ska ha en beslutad vattentjänstplan innan 1 januari 2024. Hur ser processen ut för att ta fram planen? Skiljer det sig mycket i en liten respektive stor kommun? Under utbildningsdagen, Vattentjänstplaner och § 6 LAV, den 8 november i Göteborg får vi bland annat höra mer om hur Göteborgs Stad respektive Tranås kommun arbetar med frågorna.

Göteborgs Stads vattentjänstplan har precis varit ute på samråd under juli-augusti. Hur har arbetsprocessen sett ut? Vilka förutsättningar har man utgått ifrån och vilka utmaningar har man fått hantera? Det är alla frågor som kommer att belysas under utbildningsdagen den 8 november i Göteborg som handlar just om vattentjänstplaner och behovsbedömningar enligt förändringarna i § 6. Medverkar som föreläsare gör bland annat Anna Valdusson och Josefine Trägårdh från den kommunala VA-huvudmannen Kretslopp och vatten i Göteborg.

Vi kommer även få inblick i hur en lite mindre kommun som Tranås har jobbat med vattentjänstplanen. I Tranås kommer vattentjänstplanen att ersätta delar av kommunens VA-plan, med några tillägg och bli ett komplement till nuvarande VA-plan.

Emelie Persson avdelningschef på Tyréns.

– Det ska bli väldigt roligt att få lära av varandra och diskutera hur förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika kommuner gällande vattentjänstplanerna. Alla Sveriges kommuner har olika förutsättningar och det förklarar i vissa fall också varför vissa kommuner inte påbörjat arbetet, säger Emelie Persson avdelningschef på Tyréns, som varit involverad som stöd i arbetet med vattentjänstplanerna.

Kunskapsspridning och dela erfarenheter

Till utbildningsdagen har vi samlat både nationella aktörer som Havs- och vattenmyndigheten, den tillsynsvägledande myndigheten i § 6-frågor, tillsammans med det regionala perspektivet från Länsstyrelsen Västra Götaland blandat med juridikexpertis och olika kommunala exempel från till exempel Göteborgs stad och Tranås kommun. Syftet med utbildningsdagen är att få kunskap och ta del av andras erfarenheter om vattentjänstplaner och § 6 LAV, oavsett om man precis startat sitt arbete med vattentjänstplanen eller om man har kommit en bit på väg.

– Roligt att vi kan erbjuda en sådan heltäckande och aktuell utbildningsdag, alltifrån det nationella perspektivet med Havs- och vattenmyndigheten ner till det lokala planet med olika exempel på hur kommunerna arbetar med vattentjänstplanerna och § 6-frågorna. Det här är en dag man inte vill missa om man jobbar med dessa frågor, konstaterar Marie Albinsson miljökonsult på Ecoloop som också är en av föreläsarna under dagen.

Läs mer om utbildningen

Till anmälan och mer information om utbildningen