Har du synpunkter på utkast till vägledning om små avlopp?

Det finns nio utkast att ta del av och tycka till om. Utkasten hämtas tillbaka för vidare beredning från och med 8:e februari.

Havs- och vattenmyndigheten arbetar med vägledning till miljökontoren. Man har fångat upp och avgränsat ett antal ämnesområden med frågeställningar som många verkar brottas med. Avloppsguidens användarförening uppmanar dig som medlem att ta del av utkasten och om möjligt bidra.

Dessa utkast finns tillgängliga för synpunkter till och med 2018-02-08

  • Bedöma produkter utan CE-märkning m.m.
  • Bedömning av dimensionering
  • Bioptopskydd m.m.
  • Delgivning, sakägare och laga kraft
  • Grundvattenrör
  • Inledning och bakgrund
  • Innehåll i ansökan och anmälan
  • Tid för genomförande
  • Tidsbegränsa tillstånd

Presentation av utkasten

Skicka e-post till Björn Eriksson om du vill komma åt själva dokumenten. Du får då åtkomst till samtliga utkast, även sådana som tillkommer.