Beräkningsverktyg för vattenbesparing

Laholmbuktens VA har lanserat ett beräkningsverktyg där deras abonnenter själva kan testa hur mycket dricksvatten som går att spara genom uppsamling och återanvändning av regnvatten.

Laholmsbukten VA har i samarbete med Olof Jonasson vid Tyréns tagit fram ett kalkyleringsformulär med syfte att visa att det med relativt små medel går att spara stora mängder dricksvatten. Vertyget lanseras som ett beräkningsverktyg för vattensmarta.

Takyta, regntunna och bevattningsvatten

I verktyget ska först storlek på den takyta som vatten ska samlas upp ifrån anges. Därefter väljer man storlek på regntunna eller tank, hur mycket yta som ska bevattnas utomhus samt om vattnet ska användas inomhus, exempelvis till toalettspolning eller bevattning.

Beräkningsverktyget ger en översiktlig uppskattning av hur mycket vatten som går att spara per år i förhållande till det totala vattenbehovet för all användning (med undantag för dricksvatten). För en mer detaljerad beräkning går det även att ange information för jorden i den aktuella trädgården (djup av jord som ska bevattnas, andel luft i jordvolym m.m.) samt hur vattenanvändningen skiljer sig åt mellan olika månader.

Ett trevligt sätt att visa att det inte behövs stora regntunnor eller tankar för att spara mycket vatten.

Verktyget går att hitta på Laholmsbuktens VAs hemsida.


Relaterat

Finspångs Tekniska informerar om dag- och dräneringsvattenhantering – Finspångs Tekniska (2020)

Många bäckar små – Informationsfilm från Edsviken och Oxunda vattensamverkan (2019)

Ta hand om ditt vatten – Informationsskrift från Stockholms stad (2016)