Propositionen om hållbara vattentjänster är uppskjuten igen

Det blir inget överlämnande till riksdagen av propositionen vägar till hållbara vattentjänster idag.  Förslagen har redan försenats flera gånger och nu är det uppskjutet igen.

VA-Sverige har väntat länge och idag den 2 mars var det nog många som var laddade för att ta del av vad proposition om hållbara vattentjänster skulle innehålla. Utredningen som överlämnades i maj 2018 till regeringen har varit tänkt att tas upp i riksdagen flera gånger det senaste året men återigen skjuts den upp på obestämbar tid. Det finns för närvarande ingen information om när propositionen förväntas tas upp igen.

Utredningen hade i huvuduppdrag att se över lagstiftningen om kommuners skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster och utreda om hur man kan öka åtgärdstakten för små avlopp tillsammans med tilläggsdirektivet om dagvatten och anpassningsåtgärder i ett förändrat klimat.

Med dagens besked om förseningen så får vi helt enkelt ge oss till tåls igen för att se vilka förslag som man omsatt i praktiken.


Relaterat

Betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” är överlämnat till regeringen

Del 1: Förslag om avloppsdeklaration och effektivare tillsyn av små avlopp

Del 2: Förslag om VA-rådgivning

Del 3: Förslag om att öka kretslopp av näringsämnen från små avlopp

Remissvaren – Vägar till hållbara vattentjänster

VA-guidens VA-podd – Mats Johansson berättar om förslagen i utredningen