Vad ska man tänka på när man planerar anlägga en infiltration i en brant sluttning?


  • Hur bedömer man lämpligt avstånd till branta sluttningar?

  • Om man har en brant med lutning på ca 45 grader (100 % lutning), hur nära den kan man ha en infiltration?


FANNs Joakim Ambrosson berättar vad som är viktigt att tänka på när man anlägger en infiltrationsanläggning i en sluttning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.