Tierps kommun satsar på dagvattenåtgärder i befintlig bebyggelse

Pågående dammbygge i Örbyhus. Dammen är redan vattenfylld på grund av kraftiga regn.
Arbete pågår för att anlägga ny dagvattendamm i Örbyhus. Projektet har dock fått pausats på grund av den senaste tidens omfattande nederbörd.
Just nu pågår byggnationen av en ny dagvattendamm i Örbyhus. Det är en av flera åtgärder som vidtas för att minska tillförseln av näringsämnen och miljögifter från dagvatten till Tegelsmoraån och andra vattenförekomster i Tierps kommun. VA-guiden har pratat med kommunekologen Taija Lindfors om dammen och dagvattenarbetet i kommunen.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.