Anslutningsavgift betald för obebyggda fastigheter – vad händer om strandskydd återinträder?

Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik svarar på frågor om vad som händer om man upphäver en gammal byggnadsplan och strandskydd återinträder för obebyggda fastigheter där anslutningsavgift är betald men bygglov nekas på grund av strandskyddet.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.