Hur hantera nya små avlopp i områden med äldre byggnadsplaner?

Område med hus sett från ovan. Skog och vattendrag i bakgrunden.
Enligt byggnadsplanerna från 1960- och 1970-talet får spillvatten från WC inte infiltreras på fastigheterna. Många har sluten tank och miljökontoret frågar hur de bör hantera situationen. Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik, besvarar de fyra delfrågorna.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.