Är det skäligt att kräva omgrävning av en markbädd om filtermaterialet i bädden inte stämmer med tillverkarens typritning?

grävskopa

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.