Smältvatten till golvbrunn i garage – är det dagvatten eller BDT-vatten?

FRÅGA


Vi funderar på det här med golvbrunnar för smältvatten som finns i många garage. Vi avråder alltid från att bygga sådana, men bedömer inte att vi har lagstöd för att förbjuda att privatpersoner bygger in golvbrunnar i garage för avrinning av smältvatten. Det vi funderar på är om utsläppspunkt för detta smältvatten blir ett anmälningspliktigt BDT-avlopp eller om det ska betraktas som dagvatten i och med att det inte finns någon tappvattenkran eller liknande.

Miljöjurist Jonas Christensen reder ut vad som gäller.

 

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.

1 kommentar