Ingår dagvatten i äldre beslut om verksamhetsområde för vatten- och avlopp?

Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om vad som, enligt äldre generationers VA-lagstiftning, gäller för dagvatten och huruvida det ingår i tidigare fattade beslut om verksamhetsområde för vatten- och avloppsledningar.  

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.