När slutar använt fosforfiltermaterial att vara avfall? Och vem får ta hand om det?

fosfor filter material
För att ett avfall ska sluta klassas som ett avfall krävs att det genomgått ett återvinningsförfarande, berättar Jenny Westin från Avfall Sverige. Fastighetsägaren kan söka dispens för eget omhändertagande av filtermaterialet, men även för borttransport, behandling och spridning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp, VA-planering som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.