Duger den här biodammen från 80-talet som avloppsrening?

Grop med slam i grönska
Frågan gäller en avloppsanläggning som har en biodamm som slamavskiljare och därefter infiltration. Maria Hübinette från Kungälvs kommun resonerar kring risk för olägenhet, rimlighetsbedömning och utformningen av denna anläggning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Små avlopp som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.