Juridik för små avlopp: expertpanelen VAK 2024

På Vatten Avlopp Kretslopp 2024 i Sundsvall den 13-14 mars har vi två expertpaneler som svarar på juridikfrågor om vatten och avlopp som du som deltagare har skickat in till konferensen. Här presenterar vi expertpanelen för Fråga experten LIVE: Juridik för små avlopp, onsdagen den 13 mars.

Vi är mycket glada och stolta att presentera juridikexperterna, Jonas Christensen och Johanna Lindqvist, från VA-guidens expertpanel som experter på scen till VAK 2024. Under programpunkten Fråga experten LIVE: Juridik för små avlopp, den 13 mars, tar Jonas och Johanna sig an deltagarnas i förväg inskickade frågor om juridiken kring små avlopp. Både Jonas och Johanna finns också med i expertpanelen under konferensen följande dag, i programpunkten Fråga experten LIVE: VA-lagstiftning i förändring.

Vi får ofta in frågor till expertpanelen som rör det juridiken. I år har vi valt att ge juristerna mer utrymme. Tveka inte att skicka in din fråga till panelen.

Några exempel på frågor under åren. Kan vi förelägga om att ansluta sig till kommunalt VA? Hur ställer vi hårdare krav på en anläggning som redan har tillstånd? Hur går vi vidare när verksamhetsutövaren inte följer beslutet? Vem räknas egentligen som verksamhetsutövare?

Ställ dina frågor till expertpanelen på VAK 2024

Ställ alla dina frågor om juridik kopplat till små avlopp till våra experter och kanske få just din fråga besvarad. Skicka in din juridikfråga till VAK 2024 via formuläret.

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik

Jonas Christensen, miljöjurist, Ekolagen Miljöjuridik i Uppsala.

Jonas arbetar som miljöjurist och är disputerad Juris doktor. Sedan 2007 driver han Ekolagen Miljöjuridik på heltid. Han har mångårig erfarenhet inom miljörättsområdet och är en efterfrågad föreläsare inom bland annat miljöjuridik och förvaltningsrätt. Jonas har följt Avloppsguiden och VA-guiden från start och är en av VA-guidens mest frekventa experter att svara på rättsliga frågor kopplade till små avlopp. Han har bidragit med, hör och häpna, över 200 expertsvar om små avlopp i VA-guidens medlemstjänst Fråga experten.

Utöver utbildningar och som expert i expertpanelen verkar Jonas som miljörättsligt ombud, universitetslärare och deltar i projekt som juridisk expertis. Läs mer om Jonas Christensens breda kompetens inom det miljörättsliga området och hans arbete på Ekolagen Miljöjuridik.

Johanna Lindqvist, Advokatfirman Lindahl

Johanna Lindqvist, advokat Advokatfirman Lindahl i Göteborg.

Johanna Lindqvist arbetar som advokat på Advokatfirman Lindahl sedan 2021 men har arbetat inom miljörättsområdet sedan 2009, då hon var föredragande på tidigare Miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Johanna har även arbetat som verksjurist på Havs- och vattenmyndigheten under ett år. På Lindahls arbetar hon bland annat med rådgivning och som biträde vid tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, men också med rådgivning i frågor om tillsyn enligt miljöbalken och biträder vid överklaganden av tillsynsbeslut.

Johanna har erfarenhet av att arbeta med kommuner och VA-huvudmän samt fastighetsägare i olika skeden av planarbete och strategiska frågor men även frågor om små avlopp. Johanna är precis som Jonas Christensen en uppskattad föreläsare inom bland annat VA-juridik. Läs mer om Johanna Lindqvist på Advokatfirman Lindahl.