Handlingsplan för rening av vägdagvatten i Örebro. Exjobb 2014

Örebro visade sig från sin bästa sida under VA-guidens dagvattenutbildning med tillsynsinriktning.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.