Nya miljökvalitetsnormer för vatten gäller från och med idag

Från och med 22 december, idag gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster dvs miljökvalitetsnormer i Sveriges vattendistrikt.

Vattendelegationerna i Sverige fattade nyligen beslut om att anta förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021–2027. Eftersom regeringen vill pröva förslagen till åtgärdsprogram gäller varken åtgärdsprogrammen eller förvaltningsplanerna. Miljökvalitetsnormerna däremot omfattas inte av överprövningen så de börjar att gälla idag.

– Att vi har beslutade normer som nu träder i kraft är av yttersta vikt inför kommande tillståndsprövningar, inte minst för vattenkraften. Om vattendelegationerna inte fattat beslut om miljökvalitetsnormer nu, så skulle alla prövningar fortsätta att utgå ifrån miljökvalitetsnormer från 2016. Detta trots att underlagen för bedömningar av status och åtgärdsbehov har förändrats och förbättrats, säger Johanna Söderasp, Vattenvårdsdirektör i Bottenviken i ett nyhetsinlägg från Vattenmyndigheterna 2021-12-22.

Du hittar miljökvalitetsnormerna för vatten på Vattenmyndigheternas hemsida.

Relaterat

Nya miljökvalitetsnormer börjar gälla – Nyhet från Vattenmyndigheterna 2021-12-22.

Sista veckan att påverka Sveriges vattenförvaltningsarbete för perioden 2021-2027