Expertpanelen förstärks med jurist från norr

VA-guiden hälsar Paulina Rautio jurist och ägare till miljörättsbyrån Paneo i Luleå hjärtligt välkommen som expert till VA-guidens medlemstjänst, Fråga experten inom ämnesområdena VA-planering och dagvatten.

Paulina blir ett fint tillskott till expertpanelen med sin bakgrund av att ha arbetat med miljöjuridikfrågor i många olika sammanhang. Vi passade på att ställa ett par frågor till VA-guidens nyaste expert för att lära känna henne lite bättre.

Vem är Paulina Rautio?

– Jag upptäckte hur intressant miljörätt var av en slump efter att jag fått arbete som miljöjurist på Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Jag hade siktet på att lära mig förvaltningsrätt men insåg hur roligt det var med den blandning av miljöfrågor, juridik och företagande som miljörätten är. Efter mark- och miljödomstolen arbetade jag på länsstyrelsen några år innan jag började arbeta som miljöjurist på miljökonsultbyrå, bolag, advokatbyrå och nu senast som egenföretagare med egen miljöjuridisk byrå Paneo baserad i Luleå.

Idag representerar jag både företag och kommuner i tillståndsprövningar för både vattenverksamhet och miljöfarliga verksamheter såsom avloppsreningsverk men även självklart i VA-juridiska frågor.

Vad är det roligaste med att vara jurist inom miljösektorn?

– Du lär dig hela tiden nya saker eftersom det sker en snabb utveckling på alla fronter men också att du får bidra till samhällsutvecklingen.

Vilka frågor svarar du gärna på från våra medlemmar?

– Jag svarar gärna på frågor om kommunernas skyldighet att ordna allmänna vattentjänster, verksamhetsområdets omfattning, ansökan om åtgärdsförelägganden och utdömande av vite enligt lagen om allmänna vattentjänster samt anslutningstvång. Även tillsynsfrågor och frågor kopplade till tillämpningen av miljökvalitetsnormer är något som jag gärna svarar på.

Skicka in fler frågor och första expertsvaret

Återigen hälsar VA-guiden Paulina Rautio från Paneo välkommen till expertpanelen. Passa gärna på att ställa en massa juridiska frågor till henne och de övriga experterna i panelen. Frågeformulär till medlemstjänsten: Fråga experten

Läs också Paulina Rautios expertsvar på frågan: Vem gör den flexibla behovsbedömningen? (Login till VA-guidens medlemssidor för VA-planering krävs)